1
2
previous arrow
next arrow

28 września 2022 r. zakończono czynności odbiorowe robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 679037S w miejscowości Dębie”. To ważna inwestycja z punktu widzenia wszystkich mieszkańców. 

W wyniku przetargu jako wykonawca została wybrana firma Rafalin Sp. z.o.o. Sp. K. z Blachowni, a wartość robót wyniosła 1 292 230,19 zł brutto. Warto wspomnieć, że kwota 400 000,00 zł została pozyskana na tę inwestycję w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

W ramach prac zostały wykonane m.in. nowa jezdnia asfaltowa o szerokości 5,5 mb oraz pobocza z kruszywa łamanego. Zrobione zostały także zjazdy i przepusty wraz z prefabrykowanymi ściankami czołowymi. Zwieńczeniem prac była również modernizacja istniejących rowów przydrożnych. Droga jest więc nie tylko wyremontowana, ale również bezpieczna. Cieszy nas każda taka inwestycja, która może realnie wpłynąć na komfort i poprawę codziennego życia mieszkańców naszej gminy. 

 

Droga została już oddana do użytku, ale oficjalne uroczystości wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi – jeszcze przed nami.