1
2
previous arrow
next arrow

Gmina Panki pozytywnie rozstrzygnęła przetarg na wykonanie drugiego etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki. Wykorzystane zostaną tu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

20 września w urzędzie gminy wybrano wykonawcę, który zrealizuje drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej w Konieczkach. Została nim firma ECO-INSTAL Paweł Pałasiński z Poraja. W dniu 03 października 2022 roku nastąpiło przekazanie terenu i placu budowy pod realizację tego zadania, które jest już kolejnym etapem działań związanych z poprawą gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Panki. Przypomnieć należy, że na ukończeniu jest realizowana w ramach I etapu budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Konieczki współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020. W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie 1,66 km sieci kanalizacji sanitarnej, jednej przepompowni ścieków, odcinka kanalizacji tłocznej oraz 61 sztuk przyłączy do nieruchomości.

 

Koszt robót budowlanych w ramach tego zadania wynosi 3 370 200,00 zł, z czego kwota 2 850 000,00 zł została pozyskana przez Gminę Panki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac planowane zakończenie realizacji zadania ma nastąpić na początku listopada przyszłego roku. Łączny koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki wyniesie ponad 6,5 mln. zł. Ścieki komunalne z miejscowości Konieczki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Złochowicach Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.