1
2
previous arrow
next arrow

12 grudnia odbyła się uroczystość otwarcia Zielonej Pracowni w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Zawadach.

 Uroczystego otwarcia pracowni dokonali wicewojewoda śląski Robert Magdziarz i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek oraz wójt gminy Popów Jan Kowalik.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyskaliśmy na tę inwestycję 40 tysięcy złotych – informuje wójt gminy.

Dodatkowe środki pochodziły z wkładu własnego gminy.

Zgromadzone środki pozwoliły na zakup dobrze dobranych pomocy dydaktycznych. Dzięki nim w klasie będzie efektywnie prowadzone nauczanie przedmiotów związanych z edukacją ekologiczną, biologią, geografią, chemią i fizyką. Poza pomocami naukowymi odpowiadającymi specyfice danych przedmiotów, Zielona Pracownia dysponuje też sprzętem multimedialnym o komputerowym. Dla komfortu i poprawy warunków pracy klasę wyposażono w nowe meble i przeprowadzono w niej prace remontowe.

Zaznaczmy, że jest to kolejna już Zielona Pracownia w szkołach w gminie Popów. W poprzednich edycjach programu w ubiegłych latach zmodernizowano i doposażono w podobny sposób klasy szkolne w Wąsoszu, Rębielicach Królewskich i w Popowie.