1
2
previous arrow
next arrow

W niedzielę 14 sierpnia 2022 roku na placu przed remizą OSP rozpoczęły się uroczyste obchody jubileuszu 80-lecia OSP w Kawkach. Organizatorem uroczystości był Zarząd OSP w Kawkach oraz Gmina Panki. Uroczystość przeprowadzona została zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.

Poczty sztandarowe oraz delegacje jednostek OSP wprowadził dowódca uroczystości dh Damian Wieczorek. Przy dźwiękach marszu generalskiego złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Staroście Kłobuckiemu Henrykowi Kiepurze.

Następnie podniesiono flagę państwową i odegrano hymn. 

W uroczystości udział wzięli: przewodniczący Sejmiku Śląskiego – Stanisław Gmitruk, Starosta powiatu kłobuckiego – Henryk Kiepura, radna powiatu kłobuckiego – Renata Tomczyk, która odczytała list gratulacyjny w imieniu posła na Sejm RP  Lidii Burzyńskiej, Wójt Gminy Panki, radni Gminy Panki oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Pankach.  Podczas uroczystości odczytany został list gratulacyjny od wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza. 

W trakcie uroczystości dh Wojciech Duda przedstawił krótki rys historyczny jednostki OSP Kawki. 

Minutą ciszy uczczono druhów, którzy na przestrzeni ostatnich 80 lat odeszli z szeregów jednostki. 

Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego odznaczeni zostali druhowie Zdzisław Pilarz i Jan Wręczycki a Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego odznaczeni zostali druhowie Jarosław Lisek i  Jarosław Hyra.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Mariusz Gmyrek, dh Dariusz Kubat, dh Zbigniew Cebula i dh Mariusz Matuszczyk.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Adam Hyra, Jerzy Kulej i Grzegorz Lisek.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Grzegorz Janik, Damian Hyra, Przemysław Duda, Sylwester Cebula, Krzysztof Cebula, Szymon Rokosa, Łukasz Kędziora, Bartosz Rokosa.

Za zasługi dla Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Kłobuckiego odznaczeni zostali druhowie; Damian Wieczorek, Józef Mach, Stefan Lisek, Jan Zygmunt, Jarosław Duda, Marian Gmyrek, Zygmunt Kulej. 

Odznakę na wysługę 65 lat otrzymał dh Stefan Lisek, za wysługę 60 lat dh Jan Zygmunt i dh Józef  Mach oraz za wysługę 55 lat dh Marian  Gmyrek i dh Zygmunt Kulej.

Odznaki otrzymali również  inni druhowie, którzy swoją wieloletnią pracą zasłużyli się dla jednostki OSP Kawki.

Po uhonorowaniu druhów głos zabrali zaproszeni goście życząc druhom tyle samo powrotów co wyjazdów. 

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zebrani mieszkańcy i zaproszeni goście uczestniczyli w festynie zorganizowanym w związku z 80-leciem OSP w Kawkach.