1
2
previous arrow
next arrow

Gmina Popów zamierza zająć się modernizacją drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś. Mieszkańcy po takiej inwestycji będą mogli mieli po prostu łatwiejszy dojazd do swojej miejscowości.

Zamierzenie samorządu gminnego co do remontu drogi do Nowej Wsi znajduje się na etapie rozstrzygania postępowania przetargowego. Zaplanowano czas do 12 grudnia na złożenie ofert przez firmy, które byłyby zainteresowane przeprowadzeniem tej inwestycji. W momencie oddania do druku tego numeru nie ma jeszcze informacji, jakim wynikiem zakończyło się to postępowanie. W każdym razie – o ile przetarg uda się rozstrzygnąć, a uzyskane oferty będą pod względem wysokości kwot do przyjęcia – to inwestycja może być zrealizowana w ciągu następnych 13 miesięcy. Mieszkańcom Nowej Wsi przyjdzie więc jeszcze nieco na dobrą drogę poczekać, ale gdyby decyzje już zapadły – byłoby to oczekiwanie ze świadomością, że remont jest tuż-tuż.

Dziś znamy ogólne założenia dotyczące modernizacji drogi gminnej do Nowej Wsi. Gmina zamierza zlecić wykonanie tego zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” – czyli w taki sposób, aby wykonawca zajął się nie tylko robotami budowlanymi, ale i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Oczywiście ogólne założenia co do modernizacji drogi są z góry określone – i to gmina decyduje w takich kwestiach. Wiadomo więc, że podczas modernizacji wymieniona zostanie nawierzchnia drogi – i z pewnością nowy asfalt od razu poprawi warunki korzystania z drogi. Będą też solidnie zrobione pobocza, a rowy i przepusty doczekają się odtworzenia. Woda nie powinna więc stać na drodze, a zimą – nie powinna zamarzać w zastoiskach i powodować uszkodzeń jezdni. Podczas robót budowlanych będzie też kompleksowa przebudowa zjazdów z drogi.

Inwestycja ta to dość duże zamierzenie budowlane. Obejmie aż 2627 metrów drogi. Od skrzyżowania z drogą do Kul do samej Nowej Wsi. Na odcinku ponad 1,6 kilometra przy drodze zostaną wykarczowane krzewy. Poprawi się więc także widoczność. Cóż, pozostaje się więc tylko doczekać najpierw rozstrzygnięcia przetargu, a potem wykonania projektu i przebudowy drogi.