1
2
previous arrow
next arrow

GMINA POPÓW LIDEREM INWESTYCJI W POWIECIE KŁOBUCKIM

Czasopismo „Wspólnota” od kilkunastu lat publikuje listę samorządów przeznaczających największe środki na inwestycję. Ranking obejmuje wszystkie samorządy w naszym kraju, z podziałem na województwa, powiaty i gminy. Dodatkowo gminy podzielono na miejskie oraz wiejskie. Wyniki zestawienia pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.

Ranking porównuje, która gmina wydaje najwięcej pieniędzy ze swojego budżetu na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wśród 1523 klasyfikowanych gmin wiejskich, Gmina Popów w tym roku znalazła się na wysokiej 217. pozycji i tym samym spośród wszystkich gmin powiatu kłobuckiego to właśnie Gmina Popów jest liderem inwestycji. Zgodnie z metodologią rankingu wartość inwestycji w Gminie Popów w przeliczeniu na mieszkańca wyniosła 1 349,13 zł.

Dla porównania pozycja Gminy Popów  w latach ubiegłych wyglądała następująco: 

2016-2018 – 1045 pozycja

2017-2019 –   463 pozycja

2018-2020  – 336 pozycja 

Wyniki rankingu potwierdzają, że gmina zmierza w dobrym kierunku. Patrząc na ilość toczących się w latach ubiegłych i obecnie prac budowlanych, możemy powiedzieć, że mamy za sobą czas inwestycji na dużą skalę. Najważniejszymi inwestycjami zrealizowanymi lub też rozpoczętymi w latach 2019-2021 są m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki i Wąsosz; budowa budynku OSP w Wąsoszu Górnym; przebudowa budynku dawnego przedszkola w Zawadach na potrzeby utworzenie Centrum Usług Społecznościowych; termomodernizacja budynku OSP  w Zborach, przebudowa ul. Cmentarnej  w Rębielicach Królewskich; montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach OSP i świetlic wiejskich  w Dębiu, Dąbrowie, Nowej Wsi, Rębielicach Królewskich oraz GZSP w Zawadach, wymiana  pokrycia dachowego na GZSP w Wąsoszu Górnym, budowa boiska sportowego typu Orlik w Zawadach wraz z zagospodarowaniem terenu, a także budowa  Gminnej Hali Sportowej w Popowie. Ponadto dzięki funduszowi sołeckiemu udało się zrealizować szereg mniejszych, a jednocześnie równie ważnych zadań związanych m.in. z remontami, doposażeniem świetlic wiejskich, budowie  nowych placów zabaw, budowie altan, budowie oświetlenia  i ogrodzenia boisk sportowych.    

Wysoka lokata gminy w rankingu to efekt ciągłego monitorowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Pozyskiwane przez gminę zewnętrzne finansowanie pozwala na realizację wielu ważnych dla mieszkańców zamierzeń. Jak widać,  wysiłek jaki gmina włożyła w poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców był słuszny. Dużo już za nami, ale także dużo jeszcze do zrobienia.