1
2
previous arrow
next arrow

13 października uroczyście otwarto nowoczesną salę lekcyjną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kornela Makuszyńskiego wyposażoną dzięki rządowemu wsparciu finansowemu w ramach „Laboratoriów Przyszłości”. ZSP Kalej uzyskał 60 000 zł wsparcia, które przeznaczył na zakup m. in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z sensorami, sprzętu do nagrań audio-video (kamery, statyw, mikrofony, oświetlenie), robotów edukacyjnych, stołów warsztatowych czy stacji lutowniczych. 

Otwarto także salę językową wyremontowaną i wyposażoną ze środków Gminy Wręczyca Wielka (m .in. w projektor multimedialny, rzutnik, laboratorium językowe). Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in. Senator RP Ryszard Majer, Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Alicja Janowska, Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński, Zastępca Wójta Bogusław Głąb, Sekretarz Magdalena Kasprzak, Przewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka Marek Prubant, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura wraz z Wicestarostą Zdzisławą Kall, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Mateusz Wąsiński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Brodziak. 

Tego samego dnia oficjalnie otwarto również pracownię  wyposażoną dzięki rządowemu wsparciu finansowemu w ramach „Laboratoriów Przyszłości” w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach. SP Węglowice uzyskała 70 000 zł wsparcia, które przeznaczyła na zakup m. in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z sensorami, sprzętu nagłaśniającego, robotów edukacyjnych, stołów warsztatowych z pełnym wyposażeniem czy stacji lutowniczych). Gośćmi na uroczystym otwarciu byli m. in. Zastępca Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Anita Imiołek, Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura wraz z Wicestarostą Zdzisławą Kall, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Mateusz Wąsiński. 

W ramach „Laboratoriów Przyszłości” wsparcie finansowe na kwotę 382 000 zł uzyskało sześć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.