1
2
previous arrow
next arrow

Podstawą bezpieczeństwa na drodze jest dobra widoczność. W przypadku przejść dla pieszych w nocy szczególnie ważne jest odpowiednie ich oświetlenie. Gmina Panki chce uzyskać środki na ten cel. W grę wchodzą przejścia, na których szczególnie łatwo spotkać pieszego. Na drodze o największym tutaj natężeniu ruchu.

Podczas ostatniej sesji rady gminy z grona radnych pojawił się głos krytyczny, że gmina Panki nie próbuje sięgać po środki z programu rządowego, który umożliwia poprawę jakości oświetlenia przejść dla pieszych. W opinii radnego przejść jest w gminie bardzo dużo, należałoby więc zająć się kwestią ich lepszego oświetlenia. Zwłaszcza tych przejść, na których najczęściej pojawiają się piesi.

Na sesji szybko okazało się, że radny w tej sprawie nie jest dobrze zorientowany. Bo choć rzeczywiście jeszcze nie przeprowadzono doświetlenia przejść, to gmina aktywnie się o to stara. Wójt Urszula Bujak doskonale rozumie taką potrzebę. Zresztą niedawno, po wielu latach, doprowadziła do tego, że drogowcy w końcu dobrze oznakowali skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ulicami w Praszczykach. Kwestia doświetlenia przejść również nie leży odłogiem. Po prostu sprawa jest w toku.

 

– Zgłosiliśmy do doświetlenia trzy przejścia. Jedno z nich to przejście przy szkole w Pankach. Drugie to przejście w pobliżu kościoła, na wysokości przystanku autobusowego. Trzecie zgłoszone przejście jest zlokalizowane w Praszczykach. Wszystkie te trzy przejścia znajdują się w ciągu drogi wojewódzkiej – wyjaśniła wójt Urszula Bujak. – W tej chwili oczekujemy na informację zwrotną w tej sprawie – dodała.

 

Wybór przejść jako tych trzech najpilniejszych do doświetlenia jest słuszny. W Pankach lokalizacja koło szkoły jest po prostu naturalna dla dokonania takiej poprawy bezpieczeństwa. W samym centrum wsi, koło przystanku, kościoła i urzędu gminy oraz sklepów, ruch pieszych często jest spory. Zimą w godzinach popołudniowych już jest ciemno, a ludzie wciąż pozostają na ulicach. Doświetlenie po prostu ma sens. Z kolei skrzyżowanie w Praszczykach jest dość problematyczne pod względem budowy. Tam też przyda się dodatkowa ilość światła. Pozostaje więc poczekać na finał sprawy. Jeżeli tylko gmina uzyska poparcie dla zgłoszonych wniosków, zmiany powinny się pojawić także w terenie.