1
2
previous arrow
next arrow

Główna gminna placówka odpowiedzialna za kulturę w ostatnich latach działa w Popowie prężnie. Jej siedziba – na Strażackiej, przy zbiegu kilku ulic – jest dobrze znana mieszkańcom jako miejsce wielu wydarzeń kulturalnych i społecznych. Obiekt ten otacza opieką gmina Popów. W ostatnim czasie już tu zainwestowano, ale plany są też na nadchodzący czas.

Wójt gminy Jan Kowalik podczas ostatniej sesji referował radnym, jakie działania względem Gminnego Centrum Kultury w Popowie podjęte zostały w ostatnim czasie staraniem urzędu gminy. Właśnie zrealizowano tu ważne i oczekiwane przedsięwzięcie.

– Zakończył się remont sali widowiskowej w Gminnym Centrum Kultury w Popowie. Remont ten obejmował cyklinowanie i malowanie podłogi w głównej sali oraz na scenie, a także montaż kotar, oświetlenia oraz nagłośnienia i urządzeń do obsługi tego nagłośnienia – wyliczał podczas obrad wójt Jan Kowalik.

Wszystkie te wymienione elementy remontu zostały już wykonane. To ważne, że sala, która często gości mieszkańców gminy, jest teraz w lepszym stanie technicznym i wizualnym. Tak samo scena – na której występują różni artyści. Odpowiednie nagłośnienie też z pewnością spełni swoje zadanie. Wszystko to sprawy potrzebne przede wszystkim dlatego, że w Gminnym Centrum Kultury w Popowie koncentruje się sporo życia kulturalnego tutejszej społeczności. A nie bez znaczenia jest i to, że to po prostu miejsce spotkań mieszkańców – tak przy kulturze, jak i przy biesiadzie.

Gmina aktualnie zajmuje się rozliczeniem projektów, w ramach których to wszystko wykonano. Konkretnie współpracownicy wójta Jana Kowalika zajmują się potrzebnym na tym etapie uzupełnianiem wniosków.

– Projekt ten był dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o to dofinansowanie były u nas składane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” – dodał gwoli ścisłości wójt.

Choć zakres przeprowadzonego remontu był całkiem spory i dotyczył tych elementów obiektu, które na pewno łatwo rzucą się w oczy, gdy się salę GCK odwiedzi po zakończeniu prac, to zamiary wójta i gminy nie kończą się na tym, co zostało wyliczone.

– Złożyliśmy również wniosek na dalszy remont i modernizację budynku Gminnego Centrum Kultury w Popowie. Również w ramach tego samego działania, co poprzednio i również w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez LGD Zielony Wierzchołek Śląska – poinformował Jan Kowalik.

Ten kolejny złożony projekt dotyczy kwoty prawie 260 tysięcy złotych. Będzie obejmował szereg prac, w tym wymianę dachu w tym miejscu, gdzie jest obecnie kotłownia. Będzie też odnowiona elewacja – w tych miejscach, gdzie niektórzy mogli zauważyć, że dotychczasowa, zrobiona ze styropianu, nieco gorzej się już trzyma. Po prostu dokonana zostanie wymiana. Będzie też montaż rolet. Poza tym bierze się pod uwagę oszczędności.

– Ze względu na to, jakie obecnie są ceny prądu, przewidzieliśmy również zamontowanie w tym miejscu instalacji fotowoltaicznej – zapowiedział wójt gminy.

Gminne Centrum Kultury w Popowie będzie więc – po zakończeniu tego zapowiedzianego projektu – bardziej oszczędne w zakresie energii i do tego poprawione pod kątem estetycznym, a i użytkowym. To ważne, bo tu cały czas coś się dzieje. Odbywają się regularne zajęcia dla dzieci, jak nauka gry na instrumentach, nauka tańca, śpiewu i tak dalej. Są nawet zajęcia dla dorosłych – joga, zumba, gimnastyka. Placówka organizuje też okresowo różne wydarzenia kulturalne. Oczywiście nie da rady wszystkiego wymienić tutaj. Warto jednak zapamiętać, że w GCK często dzieje się coś pozytywnego, że warto się tym zainteresować, a o infrastrukturę tego obiektu gmina dba na bieżąco. I już dziś najświeższe zmiany na plus da się zauważyć gołym okiem.