1
2
previous arrow
next arrow

Tomasz Osiński – Wójt Gminy Wręczyca Wielka podpisał umowę z przedstawicielami KS Olimpia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego.

KS Olimpia przy wsparciu środkami finansowymi z budżetu Gminy Wręczyca Wielka w ramach zadania przeprowadzi działania profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To świetna inicjatywa, która pomoże wielu mieszkańcom. Trzymamy kciuki za jej realizację!