1
2
previous arrow
next arrow

Gmina Panki z dniem 3 października 2022 roku przekazała teren budowy dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki – etap II. Tym samym rozpoczęły się prace budowlane zmierzające do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dzięki, której umożliwione zostanie  odprowadzenie ścieków w całej już miejscowości Konieczki. Wykonawcą zadania została firma: ECO-INSTAL Paweł Pałasiński z Poraja, a wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 3 370 200,00 złotych. W oparciu o sporządzoną dokumentację projektową do wykonania zaplanowane zostało 1,66 km sieci kanału grawitacyjnego wraz z 61 sztukami przyłączy do posesji. 

Całość zadania objęta jest dofinasowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 850 000,00 zł. 

Planowany termin zakończenia prac został określony na listopad 2023 roku.