1
2
previous arrow
next arrow

W Urzędzie Gminy Popów rozstrzygnięto przetarg na remont pomnika powstańców styczniowych w Wąsoszu. Zdecydowaną większość kosztów pokryje państwo. Ten symbol walki o wolność ojczyzny ma znaczenie ponadregionalne.

Mogiła na cmentarzu w Wąsoszu Górnym, zwieńczona figurą powstańca styczniowego, to jedno z najważniejszych miejsc pamięci narodowej w naszym powiecie i najważniejsze takie miejsce, jeżeli chodzi o upamiętnienie właśnie powstania styczniowego. To pod Wąsoszem rozegrała się największa na naszym terenie bitwa tego powstania. Miejsce to od pokoleń otaczane jest szczególnym kultem. Sam pomnik powstańczy ma też ciekawą historię – przybierał w swych dziejach różne formy, a przez wrogów polskiej niepodległości był niszczony. Po prostu rozumieli oni, jak ważny i silny to symbol niepodległościowy dla naszej społeczności. Rangą może się z nim równać chyba tylko pomnik na polu bitwy pod Mokrą – przy czym to miejsca pamięci narodowej z zupełnie innych czasów, choć równocześnie oba są wyrazem czci dla patriotów walczących za ojczyznę.

 

Wracając do Wąsosza Górnego, istniejąca tu ekspresyjna figura powstańca styczniowego ma już sama długą historię. Miejsce to, choć dba się o nie stale, po prostu zostało już nagryzione zębem czasu. Stąd potrzeba remontu. Obejmie on przede wszystkim właśnie pomnik powstańczy, ale także i jego bliskie otoczenie, dojście.

Postępowanie przetargowe, które ogłosiła gmina, składało się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała zadanie modernizacji figury powstańca styczniowego. Modernizacja będzie tu polegała po prostu na wykonaniu nowej figury. I na jej montażu. Druga część zadania postępowania objęła zadania zagospodarowania terenu wokół pomnika i demontażu dotychczasowej figury powstańca.

 

Wymianą figury zainteresowane były w przetargu trzy podmioty. Także z dalekich stron Polski. Kwoty zaproponowane w gminie wahały się w przedziale od niespełna stu do ponad stu pięćdziesięciu tysięcy złotych. Co do zagospodarowania terenu, zgłosili się dwaj wykonawcy. To zadanie oferenci wycenili na kwoty w przedziale od niespełna stu do ponad 280 tysięcy złotych. Zgodnie z prawem podpisano umowy z wykonawcami, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze cenowo, odpowiadające zamówieniu publicznemu. Za całe zadanie – obie części – gmina zapłaci więc niespełna 200 tysięcy złotych. Przy czym koniecznie trzeba dodać, że zadanie to jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 187 tysięcy złotych. Gmina będzie musiała do tego dołożyć dosłownie kilka tysięcy złotych.

 

Wykonawcy modernizacji pomnika i jego otoczenia mają czas na realizację zleceń do końca bieżącego roku.