1
2
previous arrow
next arrow

Podczas niedawnej sesji Rada Gminy Miedźno podjęła decyzję o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Miedźno pułkownikowi Zbigniewowi Zielińskiemu. Akt nadania honorowego obywatelstwa wręczono wyróżnionemu podczas obchodów rocznicy bitwy pod Mokrą 1 września bieżącego roku.

Tytuł honorowego obywatela jest zawsze sposobem wyrażenia przez gminę, która go przyznaje, szczególnej wdzięczności i szacunku dla wyróżnionej w ten sposób osoby. W przypadku Miedźna do tej pory tytuł honorowego obywatela gminy – najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Radę Gminy Miedźno w uznaniu zasług dla gminy – przyznawany był dwukrotnie. W roku 2008 uznano w ten sposób zasługi dla gminy Miedźno autora książki „Anatomia boju” – Andrzeja Wilczkowskiego. To – dodajmy dla jasności – podstawowe opracowanie dotyczące relacją historyczną z przebiegu bitwy pod Mokrą. Drugi akt nadania honorowego obywatelstwa wydany został w 2010 roku. Wyróżniono w ten sposób prezydenta Lecha Kaczyńskiego – bezpośrednio po jego tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej.

Tytuł honorowego obywatela przewidziany jest dla osób, które szczególnie zasłużyły się dla gminy, które promują jej historię, wspierają realizowane lokalnie przedsięwzięcia czy też udzielają ważnej pomocy tutejszym mieszkańcom. W gminie Miedźno uznano, że kryteria te spełnia pułkownik Zbigniew Zieliński. Doceniono zwłaszcza jego działalność patriotyczną oraz zasługi w zakresie upamiętniania bitwy pod Mokrą i bohaterstwa obrońców ojczyzny, którzy w tej bitwie wzięli udział. Warto zaznaczyć, że pułkownik Zieliński był przez lata praktycznie stałym gościem corocznych obchodów rocznicy boju Wołyńskiej Brygady Kawalerii z niemieckim najeźdźcą na początku września 1939 roku pod Mokrą.

Należy przypomnieć, że wcześniej, w 2009 roku, dzięki inicjatywie pułkownika Zbigniewa Zielińskiego gmina Miedźno została wyróżniona medalem „Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu.

Kim jest trzeci Honorowy Obywatel Gminy Miedźno?

Pułkownik Zbigniew Zieliński urodził się 13 lutego 1929 roku w Tadzinie w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jest kombatantem wojennym. Początek II wojny światowej zastał go wraz z rodziną w Kłobucku – jako młodego jeszcze chłopca. Jego ojciec szefował ówczesnej szkole leśnej na Zagórzu w Kłobucku. Sam dzisiejszy pułkownik był świadkiem wydarzeń związanych bezpośrednio z bitwą pod Mokrą. Mimo młodego wieku szybko zaangażował się też w działalność konspiracyjną. Z czasem przybrał pseudonim „Sęk” i walczył w 74. Pułku Piechoty Armii Krajowej „Chrobry”, z którym wziął udział w akcji „Burza” – mającej na celu wyzwolenie ziem polskich od Niemców jeszcze przed nadejściem Armii Czerwonej. Gdy stało się jasne i praktycznie dostrzegalne, że na sowieckich bagnetach nie przyniesiono do Polski prawdziwej wolności, kontynuował walkę w Konspiracyjnym Wojsku Polskim pod dowództwem bodaj najsłynniejszego z żołnierzy wyklętych w naszym regionie – Stanisława „Warszyca” Sojczyńskiego.

W późniejszym okresie Zbigniew Zieliński ukończył studia ze specjalizacją w zakresie planowania przestrzennego miast i regionów. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prowadził działalność związaną z ruchem niepodległościowym. Dążył do upamiętniania dokonań Polskiego Państwa Podziemnego oraz Armii Krajowej. Jeszcze w latach przed przemianami ustrojowymi osiągał na tym polu sukcesy – choć działalność tego rodzaju nie współbrzmiała z „linią” ówczesnych peerelowskich władz. W 1990 roku współuczestniczył w założeniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Później miał kluczowy udział w utworzeniu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – którego był pierwszym kierownikiem.