1
2
previous arrow
next arrow

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni skorzystała ze wsparcia w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, przewidzianego na lata 2020-2024 i noszącego nazwę „Aktywna Tablica”.

Placówka oświatowa w Przystajni uzyskała w bieżącym roku dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu „Aktywna Tablica”. Na potrzeby placówki przeznaczono kwotę dotacji w wysokości 35 tysięcy złotych. To podstawa montażu finansowego, w którym zaangażowane zostały dodatkowo także środki własne gminy Przystań – w kwocie 8750 złotych. Pozwoliło to zrealizować ważne dla szkoły zamierzenia. Jakie?

Przede wszystkim w ramach programu zakupiono do szkoły nowoczesny sprzęt. To monitory interaktywne z aplikacjami wspomagającymi terapię uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. To także podłoga multiinteraktywna z akcesoriami – bardzo atrakcyjna dla uczniów pomoc naukowa, pozwalająca na naukę w formie przypominającej zabawę. Dzięki dotacji szkoła w Przystajni uzyskała także pakiety programów dydaktycznych do wspomagania rewalidacji, logopedii, do nauki ortografii oraz nauczania uczniów z autyzmem. Oferta edukacyjna szkoły została więc wzmocniona, infrastruktura wzbogacona, możliwości podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli stały się większe. Dokładnie tak, jak to założono w głównych celach programu „Aktywna Tablica”.