1
2
previous arrow
next arrow

Na początku tego roku w gminie Popów ustanowiono oficjalnie stypendia dla zdolnych i wyróżniających się wynikami uczniów. Jesienią przyszedł czas na to, by te szczególnie motywujące wyróżnienia wręczyć.

Program stypendialny gminy Popów powstał z inicjatywy doktora Jana Kowalika, wójta gminy Popów. Argumenty przemawiające za tym, by tego rodzaju formę motywowania uczniów wdrożyć w gminie formalnie, przyjęli radni. Takie stypendia, istniejące już w niektórych innych gminach, to przede wszystkim forma motywowania uczniów do dalszych wysiłków, do osiągania sukcesów, które pozwolą znaleźć się w gronie wyróżnionych. Po części stypendium to też nagroda za sukcesy. Ale najważniejszą nagrodą jest w takim przypadku zawsze to, co zdolny uczeń osiągnie dla siebie, dla swojej wiedzy i przyszłej kariery życiowej dzięki temu, że zostanie odpowiednio zmotywowany do pracy w wieku, gdy umysł jest najbardziej chłonny.

Gala wręczenia stypendiów odbyła się 10 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Popowie. Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Popów osiągnął więc swą stypendialną kulminację po raz pierwszy. Uroczystość wręczenia stypendiów prowadziła Agnieszka Kowalska-Uchrońska, która na co dzień kieruje Gminnym Centrum Kultury w Popowie. Wyróżnionym uczniom wręczano specjalne czeki za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Ceremonii tej dopełniał osobiście wójt Jan Kowalik. Z jego ust stypendyści słyszeli też gratulacje z racji osiągniętych wyników i życzenia dalszych sukcesów.

Najpierw wręczone zostały stypendia za wysokie wyniki w nauce w klasach IV-VI. W tej grupie nagrody otrzymało 21 uczniów: Gabriela Pawlik, Mateusz Randak, Julia Chober, Wiktor Zatoń, Marcel Ujma, Julia Mordal, Natasza Piotrowska, Iga Antos, Jakub Skrok, Dominik Mszyca, Piotr Deska, Maja Bartoszek, Olivier Janeczek, Anna Maja Włodarczyk, Julia Wysocka, Szymon Tałaj, Małgorzata Grabowska, Michał Mikke, Natasza Swatek, Daria Wójcik i Adam Ujma.

W grupie wiekowej uczniów klas VII-VIII czeki i listy gratulacyjne otrzymało 9 uczniów: Izabela Szczepaniak, Łucja Brzóska, Natasza Mońka, Oliwia Załoga, Adam Łyżniak, Bartosz Szubert, Laura Ptak, Magdalena Oziembała i Olga Tronina.

Następnie wręczono stypendia uczniom mającym osiągnięcia artystyczne lub sportowe oraz laureatom konkursów przedmiotowych. W tej grupie wyróżnionych znaleźli się: Magdalena Kopyt, Kinga Grzelak, Hanna Ptak, Miłosz Jastrzębski, Aleksandra Wers, Alicja Herudzińska, Nadia Łyźniak, Kornelia Dusza i Natalia Węgier.

Na samym końcu wójt gminy wręczył nagrodę specjalną – tytuł Absolwenta Roku 2021/2022 Gminy Popów. Otrzymała to wyróżnienie Olga Tronina. Gratulujemy!