1
2
previous arrow
next arrow

Ciekawy projekt zrealizowano w szkole w Opatowie dzięki środkom z grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Granty dostępne w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” wykorzystywane są w bardzo różnych celach. Pomysł, który zgłoszono z Opatowa, wygląda intrygująco. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Opatowie korzystają dzięki niemu z nowej sali integracji sensorycznej. O co chodzi?

Nim wyjaśnimy, spójrzmy na listę wyposażenia nowej sali. To profesjonalny sprzęt do integracji sensorycznej: zestaw huśtawek, piłek, suchy basen, deskorolka, równoważnia, beczka, namiot sensoryczny oraz inny sprzęt. Wszystko zakupione za środki pozyskane w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Wszystko to ma jasny cel. Taka sala integracji sensorycznej służy wsparciu terapeutycznemu dzieci z różnorodnymi deficytami rozwojowymi. Poprzez pojawienie się jej w szkole, uczniowie otrzymali szeroki i bezpłatny dostęp do specjalistycznej, znajdującej się „na miejscu” terapii.

Szkoła Podstawowa w Opatowie jest pierwszą placówką na terenie gminy, która posiada taką profesjonalną salę. Z zajęć z zakresu integracji sensorycznej mogą tu korzystać uczniowie, którzy posiadają opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem do tego rodzaju terapii lub też którzy mają trudności w uczeniu się czy zaburzenia zachowania utrudniające w znacznym stopniu funkcjonowanie społeczne i przyswajanie wiedzy.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” ma zasięg ogólnopolski, kierowany jest do gmin, jednostek im podległych oraz do organizacji społecznych. Środki można uzyskać na projekty, które wnoszą coś istotnego do wspólnej przestrzeni – w wielu możliwych zakresach. Projekt z Opatowa bez wątpienia należy do grona najciekawszych, jakie z pomocą grantów PSE zrealizowano w powiecie kłobuckim. Przeznaczenie sali sensorycznej sprawia, że tu słowo „wzmocnienie”, które znajduje się w tytule programu grantowego, nabiera dodatkowego, a przy tym dużego znaczenia. Wzmocnienie odczują dzieci. To szczególnie cenne.