1
2
previous arrow
next arrow

Czas pandemii miał niestety w większości negatywny wpływ na całe społeczeństwo, a zwłaszcza na dzieci, młodzież czy młodych sportowców. W ramach zadania publicznego                       ” Przeciwdziałanie negatywnym efektom izolacji wśród dzieci i młodzieży – młodych sportowców”, dzięki sfinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023 Fundacja Razem Możemy Więcej Lar. GO zorganizowała na przełomie listopada i grudnia na terenie powiatu kłobuckiego bezpłatne szkolenia i warsztaty. 

I etap bezpłatnych szkoleń w powiecie kłobuckim dotyczących problemu zdrowia psychicznego sportowców został zapoczątkowany został warsztatami odbywającymi się w dniach 11 i 12 listopada w Gminie Kłobuck. Następne odbywały się w kolejnych gminach wchodzących w skład powiatu kłobuckiego.                

Jedno z bezpłatnych szkoleń I etapu skierowanego do Gminnych Włodarzy, Urzędników Referatu Sportu, Kultury i Oświaty, Dyrektorów Szkół , pedagogów, kadry szkoleniowej i trenerskiej w klubach sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego odbyło się w sali konferencyjnej budynku socjalno-szatniowego Klubu Sportowego Panki.                     W szkoleniu uczestniczyli m.in. Wójt i Sekretarz Gminy Panki: Urszula Bujak i Krystyna Kubat, Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Pankach, Konieczkach i Aleksandrowie: Renata Tomczyk i Karolina Kurek, szkolni pedagodzy i psychologowie Dyrektor GOKiS Panki Stanisław Wrzesiński, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach Joanna Mazur, trenerzy piłki nożnej Klubu Sportowego Panki i taekwon-do ITF ULKS Pionier Panki                     oraz nauczyciele wychowania fizycznego.   

W ramach projektu zostały zrealizowane niezwykle ciekawe, a zarazem, inspirujące warsztaty z psychologiem klinicznym, pedagogiem, coachem Kamilą Grochowiną (m.in. wykładowca akademicki z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży).                       

Głównymi tematami szkolenia był wpływ izolacji na młodego sportowca (utrudniony dostęp do treningów), praca z młodym sportowcem w trakcie izolacji i po niej oraz rozpoznanie niepożądanych stanów psychiki u młodego sportowca wywołanych izolacją i związane z nią porażki sportowe (wczesne etapy depresji, rezygnacja, sposoby motywacyjne). Każdy z uczestników otrzymał szkoleniowe materiały dydaktyczne w formie pisemnej i elektronicznej do wykorzystania w przyszłości.                                                 

Profesjonalna kadra szkoleniowa oraz aktywni podczas szkolenia uczestnicy udowodnili, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!