1
2
previous arrow
next arrow

Dobiega końca realizacja zadania drugiego etapu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Pankach. 

W ramach tego zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych (w tym fundamentowych) elewacji północno – zachodniej, północno – wschodniej oraz w części południowo-zachodniej wraz z ułożeniem tynków silikonowo – silikatowych. Wymieniono stolarkę drzwiową na elewacji północno – zachodniej, demontowano wewnętrzną instalację C.O. i C.W.U. w kotłowni oraz instalacji C.O. w pomieszczeniach Urzędu Gminy związanych z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze – woda. Zamontowano grzejniki jedno, dwu, trój płytowe oraz zawory zwrotne, przelotowe i termostatyczne oraz zamontowano na dachu budynku Urzędu Gminy instalację fotowoltaiczną o mocy prawie 23 kWp.

Generalnym Wykonawcą zadania jest firma: NORMHAUSE JELONEK Sp. j. z Kolonii Biskupskiej. 

Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyniosła 839 594,97 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 722 910,00 zł. 

W chwili obecnej trwają prace porządkowe i przygotowywanie inwestycji do dokonania odbioru końcowego. 

I etap termomodernizacji Urzędu Gminy zakończył się w 2020 r.  W ramach tego zadania wykonano  termomodernizację elewacji południowo-wschodniej i południowo-zachodniej styropianem grafitowym, ocieplono wełną mineralną oraz pianką poliuretanową stropy całego budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, orynnowano dach budynku i wykonano instalację odgromową. Przeprowadzono również remont balkonu.

Wartość zadania I etapu termomodernizacji wyniosła 292.998,75 zł w tym dokumentacja projektowa 14.760,00 , nadzór inwestorski 4.920,00 zł. Na realizacji wyżej wymienionego  zadania została umorzona kwota pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 146 741,00zł.

Inwestycja w znacznym stopniu zmniejszy wydatki na ogrzewanie oraz przyniesie korzyści z tytułu pozyskiwania energii  z promieni słonecznych, ograniczy również w znacznym stopniu emisję CO2 do powietrza w Gminie Panki.