1
2
previous arrow
next arrow

Wsparcie przyznano placówce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Nazwę tę cytujemy, bo wskazuje, w jakim kierunku – dzięki pozyskanym środkom – może następować rozwój biblioteki, a w następstwie także rozwój czytelnictwa.

W Waleńczowie realizację projektu rozpoczęto od tego, co dla biblioteki najważniejsze – od zakupu książek. Na półki trafiły nowe wydania lektur, książek do czytania dla dzieci młodszych i starszych. Uzupełniono także wyposażenie szkolnej biblioteki. Pojawił się tu nowy czytnik e-booków wraz z samymi e-bookami.

Program przewiduje nie tylko uzupełnienie półki z lekturami i zakup sprzętu. Od czerwca  realizowano więc zadania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa. Jednym z nich był na przykład udział uczniów w spotkaniu z autorką książek dla dzieci, Agnieszką Frączek. Innym – kiermasz książek zorganizowany dla społeczności szkolnej i lokalnej. Placówka wzięła udział w słynnej już akcji Narodowego Czytania. Uczniowie zaangażowali się w akcję czytania dla przedszkolaków – w projekt „Poczytaj mi starszy kolego”. W ramach akcji „Książka dla biblioteki” pozyskano dla placówki nowe książki. Dzieciaki angażowano na różne sposoby. Uczniowie wykonywali więc ekologiczne zakładki do książek, przygotowywali plakaty zawierające sentencje, aforyzmy i złote myśli – te związane z promocją czytelnictwa. Odbył się nawet wieczór czytelniczo-filmowy. Wszystko kręciło się więc wokół książek i czytania – by ten temat był dla uczniów bliski, stale obecny, ciągle aktualny.

Biblioteka współpracowała też w czasie realizacji programu z Gminną Biblioteką Publiczną  w Opatowie i z Miejską Biblioteką Publiczną w Kłobucku. Organizowano różne konkursy: jak „Mistrz czytelnictwa”, „Moje zakończenie – konkurs literacki na napisanie nowego zakończenia do wybranej książki”, „Ilustracja ulubionego bohatera literackiego”. To wszystko umiejętnie rozłożono w czasie. W listopadzie odbyło się w końcu uroczyste podsumowanie projektu – pod hasłem: „Książka łączy pokolenia”. W wydarzeniu tym uczestniczyli także przedstawiciele lokalnej społeczności, w tym emerytowani pracownicy szkoły.

Efekty udziału Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa? Na pewno wzbogacenie zasobów biblioteki, lepsze dostosowanie jej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Szczególnie cenne jest jednak zorganizowanie wielu wydarzeń, które oswajały uczniów z lekturami, z czytaniem książek. Dziś to wcale nie takie oczywiste – o czym wiemy. Dziś trzeba zadbać o to, by nie tylko mieć półki pełne książek, ale by również był ktoś, kto zechce po te książki sięgać. W Waleńczowie – jak można się spodziewać – grono takich osób wśród młodego pokolenia miało szansę zauważalnie się powiększyć.