1
2
previous arrow
next arrow

13 września 2022 r.. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.  “Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE”. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki uzyskanemu przez Gminę Popów dofinansowaniu w wysokości 327 856,35 zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To bardzo ważny moment w życiu wszystkich mieszkańców, ponieważ OSP każdego dnia wspiera swoją ciężką pracą każdego, kto potrzebuje pomocy i wsparcia. Nadszedł więc czas na to, aby docenić te starania i odwdzięczyć się, tworząc strażakom możliwie jak najbardziej komfortowe warunki pracy. 

W ramach realizacji projektu wykonano roboty budowlano – remontowe w zakresie m.in.  docieplenia przegród, czy wymiany stolarki. W celu obniżania kosztów eksploatacji zdecydowano się także na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Całkowity koszt zadania wyniósł 512 688,60 zł brutto.

 

Jest to kolejna inwestycja jaką udało nam się w pełni i z sukcesem zrealizować. Podejmowane przez samorząd działania inwestycyjne pozwoliły dotychczas nie tylko na zwiększenie komfortu pracy strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, ale także na stworzenie miejsca integracji mieszkańców. Dzięki realizacji powyższego zadania możliwa jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz korzystanie z budynku OSP do organizacji różnych lokalnych inicjatyw. Nowe oblicze budynku OSP cieszy oko wszystkich mieszkańców i napawa dumą oraz nadzieją, że kolejne inwestycje również uda się szybko i sprawnie przeprowadzić.