1
2
previous arrow
next arrow

To były dobre lata gminy Popów

Długa kadencja samorządu, rozpoczęta po wyborach w 2018 roku i trwająca do roku 2024, powoli dobiega końca. W gminie Popów to czas wielu pozytywnych zmian, ważnych inwestycji i rozwoju życia społecznego. Właśnie na koniec kadencji samorządu warto rzucić okiem wstecz i podsumować, co się zmieniło przez ostatnie lata. Taka próba podsumowania rezultatów działania samorządu może pomóc w podjęciu najlepszych decyzji co do przyszłości gminy.

To nie były łatwe czasy. Podkreślają to jak jeden mąż wszyscy polscy samorządowcy. Najpierw – ledwie samorząd nowej kadencji na dobre rozkręcił się do intensywnego działania na rzecz mieszkańców – spadła na nas wszystkich pandemia. Ledwie z niej wyszliśmy – zaczęła się trwająca do dziś wojna na Ukrainie. Te dwa nie dające się przewidzieć wydarzenia poważnie wpłynęły na stan spraw w naszym kraju, wywołały kryzys gospodarczy i poważnie utrudniły działanie samorządom. Mieliśmy okres znacznych wzrostów kosztów realizacji inwestycji, powodujących konieczność dokładania do nich dodatkowych środków z lokalnych budżetów, by jednak plany podejmowane dla dobra mieszkańców realizować. Ale ileż trudniejsze to było teraz niż w dawnych już czasach, gdy na przetargach gminy osiągały oszczędności! Mimo tak dużych obiektywnych utrudnień samorząd gminy Popów staną na wysokości zadania, a urząd pod kierownictwem wójta doktora Jana Kowalika kierował rozwojem gminy i skutecznie zabiegał o środki zewnętrzne, by rozwijać tę „gminę, która urzeka” – jeśli zacytować świetny slogan, który, co warto odnotować, wybrano także w okresie kończącej się kadencji, stawiając na dobrze rozumianą i nowoczesną promocję gminy.

Jan Kowalik- Wójt Gminy Popów

– Mimo  trudności związanych z  kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie udało się, dzięki naszej determinacji, współpracy i wsparciu, zrealizować wiele potrzebnych przedsięwzięć. Dlatego też serdecznie dziękuję wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność współpracować przez ostatnie pięć lat za partnerstwo i wspaniałe efekty naszej pracy. Dziękuję pracownikom i kierownikom, Radnym Rady Gminy Popów, Sołtysom i członkom rad sołeckich, Dyrektorom Gminnych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, nauczycielom, pracownikom szkół, uczniom, prezesom i członkom organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, Kołom Gospodyń Wiejskich, seniorom, przedsiębiorcom i mieszkańcom, z którymi podejmowaliśmy różnego rodzaju inicjatywy i rozwiązywaliśmy problemy. To był dobry czas dla naszej Gminy. Wspólnymi siłami osiągnęliśmy wiele znaczących sukcesów jako wspólnota i samorząd – podkreśla wójt gminy Jan Kowalik.

Wypada dodać, że wśród tych licznych wymienionych przez wójta osób, które przyłożyły rękę do sukcesu gminy w ostatnich latach, jest też sam pan wójt – i jego kierowanie umiejętne kierowanie gminą też jest jedną kluczowych ze składowych każdego z sukcesów osiąganych przez samorząd gminy.

W sumie w latach 2018-2024 dochody gminy Popów sięgnęły kwoty 213,2 milionów złotych, a wydatki – 225,9 milionów złotych. Z tej drugiej kwoty aż 54,3 miliony, czyli 24 procent wszystkich wydatków, przeznaczono na inwestycje. To wielkie budowanie dla mieszkańców, które odbyło się dzięki tym środkom, w dużej mierze było możliwe dzięki sprawności administracji gminy zarządzanej przez wójta Kowalika – dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które stanowią podstawę działań inwestycyjnych w każdej gospodarnej gminie.

– Stosowaliśmy zasadę, że kosztowna inwestycja jest realizowana wyłącznie, gdy pozyskamy na nią dotację – podkreśla tę złotą zasadę skutecznych samorządów wójt Kowalik.

Zrealizowano wiele inwestycji wartych miliony. Tu zaliczyć trzeba przede wszystkim działania z zakresu porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Doczekali się takich rozwiązań mieszkańcy kolejnych miejscowości w gminie: Dąbrowy, Więcek, Wąsosza Dolnego, Wąsosza Górnego i Rębielicach Królewskich. Zrealizowano wielką inwestycję budowlaną, która służyć będzie nam i przyszłym pokoleniom: budowę Gminnej Hali Sportowej w Popowie. Przeprowadzono też termomodernizację budynków OSP w Więckach i Zborach, przebudowę budynku przedszkola z utworzeniem Centrum Usług Społecznościowych, budowę boiska orlik, wykonano szereg przebudów dróg gminnych.

Epokowa zmiana nastąpiła w dziedzinie kultury. To w mijającej kadencji, w 2019 roku, powołano do życia Gminne Centrum Kultury w Popowie. Dziś już doskonale widać, że ta jednostka, stworzona do realizowania szeroko rozumianych zadań kulturalnych i edukacyjnych, zdecydowanie ożywiła gminną kulturę. Dzięki GCK w gminie wreszcie coś się dzieje – coś ponad oddolne inicjatywy skorych do współtworzenia kultury mieszkańców gminy Popów. Wsparcie instytucjonalne jest do tego potrzebne i dlatego utworzenie GCK jest jednym z ważniejszych wydarzeń z ostatnich lat w gminie Popów. Placówka dziś jest organizatorem wystaw, kiermaszów, spektakli teatralnych, imprez plenerowych, imprez kulturalno-rozrywkowych, lokalnych konkursów plastycznych. Mobilizuje dorosłych, a przede wszystkim dzieci i młodzież do twórczego działania na niwie kultury. Prowadzi sekcje artystyczne dla mieszkańców w różnym wieku. Działa – co też warto zaznaczyć – w odświeżonym w toku niedawnych inwestycji budynku, gdzie wyremontowano salę taneczną, zakupiono oświetlenie, nagłośnienie i kotary, a w ubiegłym roku odnowiono elewację, wymieniono pokrycie dachowe na części garażowej, wyremontowano schody zewnętrzne, zamontowano rolety zewnętrzne oraz instalację fotowoltaiczną.

Również od 2019 roku w każdy pierwszy weekend wakacji Zawady mają własną imprezę plenerową, która zdobywa zainteresowanie nie tylko w gminie, ale również w powiecie i regionie, przyczyniając się do promocji gminy. Chodzi oczywiście o Liswartarock Festival. Na naszej na stadionie w Zawadach grali już m.in.: Lemon, Klangor czy Luxtorpeda. Taki wymiar kultury i rozrywki, do tego dostępnej cyklicznie, też jest bardzo ważny i też jest sukcesem z okresu kończącej się kadencji samorządu.

Już od początku kadencji administracja wójta Jana Kowalika przy wsparciu samorządu realizuje działania proekologiczne z myślą o mieszkańcach. Niezwłocznie utworzono więc punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. To kluczowa pomoc w procesie aplikowanie o środki na inwestycje prowadzone u siebie przez samych mieszkańców i w czasie ich rozliczania. Z pomocy punktu konsultacyjno-informacyjnego dotąd skorzystało już 181 osób.

Zasługą władz gminy w ostatniej kadencji jest też dostrzeżenie potrzeby zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. We wrześniu 2020 roku swoją działalność rozpoczął Klub Dziecięcy „Tygrysek” w Zawadach, który te funkcje wypełnia. To pierwsza tego typu placówka działająca na terenie gminy i jedna z zaledwie trzech samorządowych placówek tego rodzaju w cały powiecie kłobuckim (niektóre inne gminy dopiero rozpoczynają przygotowanie takich placówek). Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawadach przeprowadzono wymagany remont sali, zakup niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i edukacyjnych dla dzieci w wieku żłobkowym. Doposażono też kuchnię i stołówkę oraz wybudowano plac zabaw. Nic dziwnego, że utworzona placówka cieszy się dużym zainteresowaniem, a jej obłożenie jest pełne. Swoją drogą właśnie rusza kolejny nabór – zainteresowani rodzice powinni dotrzymać wyznaczonych terminów rekrutacji.

Od 2020 roku obowiązuje uchwała Rady Gminy Popów, którą wprowadzono program dotowania z budżetu gminy wymiany kotłów centralnego ogrzewania u mieszkańców na rozwiązania bardziej ekologiczne. Ze środków w wysokości 4 tysięcy złotych skorzystało dotąd 41 gospodarstw.

Od 2021 roku uruchomiono (z pozyskanym dofinansowaniem 1,14 miliona złotych) „Usługi społeczne w Gminie Popów”. To projekt współfinansowany ze środków unijnych realizowany do końca 2022 roku. Pozwalał skorzystać z porady psychologa, prawnika, dietetyka, z usługi cateringowej, fryzjerskiej i kosmetycznej, a nawet ze specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami. Utworzono Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, gdzie pracownicy socjalni GOPS-u wraz z psychologiem pomagają opiekunom uczestników projektu zmagać się z różnymi problemami.

Stworzono też Klub Seniora. To pozwoliło na organizowanie warsztatów zajęciowych, gimnastyki rekreacyjnej, spotkań z lekarzami. Dostępne były też wyjścia do kina czy teatru i wyjazdy na basen. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a mieszkańcy chętnie uczestniczyli jego realizacji.  

Postawiono też na młodzież. Z inicjatywy Wójta Gminy Popów w 2022 roku powstał stypendialny  program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Popów.

– Stypendia przyznawane są w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a ich wysokość uzależniona  jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych. W pierwszej edycji przyznałem 39 stypendiów takich stypendiów, natomiast w drugiej, ubiegłorocznej edycji – aż 57 stypendiów dla uczniów szkół, dla których Gmina Popów jest organem prowadzącym – podaje Jan Kowalik.

Wójt stawia więc na rozwój infrastruktury, z której korzystają wszyscy, ale dba również o zaspokajanie potrzeb społecznych i o rozwój gminy we właściwym kierunku. To w ogóle taki główny motyw kończącej się kadencji: rozwój, ruch na przód, ku nowym możliwościom i w zgodzie z wyzwaniami naszych czasów, bez rutyny, a z pomysłem, przy tym rozsądnie i gospodarnie. Tak powinna działać gmina. Nic dziwnego, że zupełnie niedawno serwis samorządowy Polskiej Agencji prasowej przyznał gminie Popów tytuł „Gmina Dobra do Życia”. Warto, by taką pozostała także w kolejnej kadencji.