1
2
previous arrow
next arrow

Wywiady z Włodarzami z powiatu kłobuckiego

Zapraszamy  czytelników na wyjątkowe wywiady z naszymi włodarzami. Jest to cykl wywiadów, który powtarza się w kolejnych numerach naszej gazety. Rozmawiamy z Wójtami, Burmistrzami o sprawach nieoczywistych. Nasze rozmowy inspirowane są wywiadami Tima Ferrisa, który zaprasza ludzi sukcesu do swojego podcastu i cieszy się ogromną popularnością. 

Wywiad z  Henrykiem Machem Wójtem Gminy Przystajń 

Henryk Mach- Wójt Gminy Przystajń
 1. Jak ocenia Pan potencjał gminy, którą zarządza? 

Gmina Przystajń ma charakter rolniczy, ale zmienia się struktura gospodarstw rolnych, małe gospodarstwa zanikają, natomiast pozostałe gospodarstwa zwiększają się obszarowo, zmienia się również profil produkcji w tych gospodarstwach. W uchwalonym 2018 roku w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego postawiono na zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy poprzez wprowadzenie nowych terenów inwestycyjno-przemysłowych zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 494, pomiędzy miejscowością Przystajń i Podłęże Szlacheckie, a także terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz letniskową. W samej miejscowości Przystajń powstało osiedle z ok. 65 działkami budowlanymi. Dużym potencjałem Gminy są walory turystyczno-wypoczynkowe, zwłaszcza w jej południowej części z Parkiem Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą” oraz rozległymi terenami leśnymi, bogatymi w grzyby i jagody. Przez Gminę przebiegają liczne ścieżki i trasy rowerowe umożliwiające aktywne spędzanie czasu wolnego. Mamy również ofertę dla dzieci i młodzieży, która może korzystać z boisk sportowych, pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej, a także innej infrastruktury rekreacyjnej, jak otwarte strefy aktywności, siłownie zewnętrzne oraz place zabaw dla najmłodszych.      

 1. Proszę wymienić 3 rzeczy, z których jest Pan  najbardziej dumny w swojej pracy? 

Stały kontakt z mieszkańcami Gminy, kolektywne podejmowanie najtrudniejszych i strategicznych decyzji inwestycyjnych, budowanie dobrych relacji z współpracownikami. 

 1. Skąd Pan czerpie motywacje? 

Moją motywacją jest pozytywny odbiór naszych działań przez mieszkańców Gminy oraz osób spoza naszego terenu. Lubię działać dla dobra publicznego, bo daje to wielką satysfakcję. Czuję wsparcie otaczających mnie osób. Znam dobrze Gminę i jej mieszkańców i ich potrzeby, a to bardzo pomaga w działalności samorządowej. 

 1. Co jest dla Pana ważne we współpracy z ludźmi? 

W pracy zespołowej ważna jest lojalność. Cenię ludzi z wiedzą fachową, otwartych, szczerych, szanujących poglądy innych. 

 1. Najważniejsza inwestycja, którą udało się Panu zrealizować? 

W okresie ostatnich kilku lat zrealizowano wiele ważnych inwestycji, w szczególności drogowych, które znacznie poprawiły jakość życia mieszkańców. Gdybym miał wymienić jedną, najważniejszą dla mnie, byłaby to Rewitalizacja Rynku w Przystajni wraz z Sukiennicami, która jest związana z tożsamością Gminy i jej mieszkańców, a zrealizowana z dużym wysiłkiem. Dziś jest to wyjątkowa przestrzeń, będąca powodem do dumy, na której odbywają się liczne wydarzenia kulturalne. 

 1. Najważniejsza inwestycja, której się nie udało zrealizować? 

Gmina posiada opracowana kompletną koncepcję gospodarki ściekowej dla całego terenu wraz z budową nowej oczyszczalni ścieków. Realizacja tego zadania wymaga jednak dużych nakładów finansowych i obecnie Gmina nie ma możliwości jego wykonania.   

 1. Co jest dla Pana najtrudniejsze w byciu włodarzem? 

Wystąpienia publiczne. Nie jestem dobrym mówcą i prawie zawsze pojawia się trema, która utrudnia przekaz. 

 1. Jakiej rady udzieliłby Pan sobie jak 25-30 latkowi? 

Jeżeli masz możliwości finansowe i czasowe, jak najwięcej podróżuj. Powszechnie wiadomo, że podróże kształcą, ale pozwalają też inaczej patrzeć na życie, otaczającą rzeczywistość, skłaniają do cennych refleksji. 

 1. O kim myśli Pan, kiedy słyszysz słowo „Sukces”? 

Dla mnie sukces to więcej niż tylko osiągnięcie zamierzonego celu. Sukces wymaga dużego wysiłku, pracy, konsekwencji, uporu. Sukces też musi budować, dodawać sił do dalszego działania. Wspólnie ze współpracownikami osiągnęliśmy wiele sukcesów. 

 1. Gdyby mógł Pan ustawić gigantyczny bilbord, co chciałby Pan na nim napisać? 

Byłby to duży bilbord promujący Gminę ustawiony w centralnej jej części z napisem „Gmina Przystajń – Twój czas, Twoje miejsce” 

 1. Które z Pana przekonań wydają się ludziom szalone? 

Jestem niepoprawnym optymistą i często staram się przenieść go na moje otoczenie, co nie zawsze się udaje. 

 1. Najlepszy zakup do 100 zł? 

Oryginalna płyta winylowa zespołu „The Shadows” kupiona w 1981 roku w byłej Jugosławii w czasie praktyki studenckiej. 

 1. Gdyby uczył Pan  ósmoklasistów – jaką najcenniejszą lekcję przekazałby Pan młodzieży ? 

Wraz z wiekiem i wkraczaniem w dorosłe życie będzie się pojawiać coraz więcej wyborów i decyzji, które będziecie musieli podjąć sami. Nie bójcie się tych decyzji, popełniajcie błędy i wyciągajcie z nich wnioski. 

 1. Kiedy nie może Pan w nocy spać? 

Kiedy muszę podjąć ważną decyzję, nie będąc do końca o tym przekonany i podejmując pewne ryzyko. 

 1. Istnieją takie cytaty, które zapadają w pamięć, który z nich  jest dla Pana ważny? 

Słowa Profesora Bartoszewskiego, że „Są rzeczy, które warto i które się opłacają. Nie wszystko co się opłaca – warto i nie wszystko co warto – opłaca się”. Często sobie przypominam te słowa. 

 1. Najczęściej darowana lub polecana książka? 

Jest to książka Jacka Walkiewicza „Pełna moc życia”, która jest dla mnie ważna i często do niej zaglądam i oczywiście wszystkim polecam. 

 1. Polecany film , kanał na You Tube? 

Jestem miłośnikiem westernu i Clinta Eastwood-a z klasykiem „Bez przebaczenia” 

Kanał na You-Tube to „Podróże kulinarne Makłowicza po Bałkanach” 

 1. W wolnych chwilach? 

W wolnych chwilach chętnie spędzam czas z rodziną, wnukami, poza tym czynnie uprawiam sport: siatkówkę, pływanie, jazdę na rowerze i narty zjazdowe. Lubię dobrą książkę. 

 1. Kiedy Pan podejmuje ryzyko? 

Kiedyś bojąc się, nie podejmowałem pewnych decyzji. Teraz też się boję ale podejmuję trudne decyzje, wiedząc, że ryzyko jest elementem naszego funkcjonowania. W pracy samorządowej wielokrotnie miałem okazje przekonać się, że wcześniej podjęte ryzyko, zaowocowało pozytywnym efektem. 

20.   Pana dobrym nawykiem jest? 

Wczesne wstawanie i wykonywanie codziennych czynności. Wtedy mam najwięcej energii. 

U progu nowego 2022 roku życzę wszystkim mieszkańcom i sympatykom Gminy dużo zdrowia, pomyślności, optymizmu, spełnienia noworocznych postanowień.