1
2
previous arrow
next arrow

Wywiady z Włodarzami z powiatu kłobuckiego

Zapraszamy czytelników na wyjątkowe wywiady z naszymi włodarzami. Jest to cykl wywiadów, który będzie powtarzał się w kolejnych wydaniach. Będziemy rozmawiać z Wójtami, Burmistrzami o sprawach nieoczywistych. Nasze rozmowy inspirowane są wywiadami Tima Ferrissa, który zaprasza ludzi sukcesu do swojego podcastu i cieszy się ogromną popularnością.

Naszym gościem jest Wójt Gminy Popów dr Jan Kowalik

Jan Kowalik – Wójt Gminy Popów

Jak ocenia Pan potencjał gminy, którą zarządza? Potencjał gminy jest bardzo duży ze względu na  malownicze położenie. Można powiedzieć, że Gmina Popów jest krainą trzech rzek: Górnianki, Liswarty oraz Warty. Rozległe lasy, doliny rzeczne, Góra Rębielska, Kalwaria Wąsoska to potencjał  sprzyjający turystyce i rekreacji. Niewątpliwie dużym potencjałem jest również przedsiębiorczość  mieszkańców gminy prowadzących działalność gospodarczą, zapewniających miejsca pracy i wpływających na rozwój  Naszej Gminy. Potencjał gminy to również, a może przede wszystkim mieszkańcy, którzy chętnie angażują się w działania społeczne. Chętnie działają w Kołach Gospodyń Wiejskich,  OSP czy też w klubie sportowym. 

Proszę wymienić 3 rzeczy, z których jest Pan  najbardziej dumny w swojej pracy? Po pierwsze są to ludzie, z którymi na co dzień pracuje, po drugie to realizacja postawionych przed sobą celów, a po trzecie to możliwość rozwiązywania mniejszych lub większych problemów mieszkańców. 

Skąd Pan czerpie motywacje? do pracy, do działania czerpię głownie ze spotkań z mieszkańcami oraz z chęci pozostawienia po sobie jak najlepszego wizerunku. 

Co jest dla Pana ważne we współpracy z ludźmi? We współpracy z ludźmi najważniejsze są szczere i otwarte relacje. Z jednej strony należy być otwartym na potrzeby mieszkańców, z drugiej strony trzeba otwarcie mówić, które z tych potrzeb  można zrealizować teraz,  na które trzeba trochę poczekać, a których  niestety z różnych przyczyn nie uda się zrealizować. 

Najważniejsza inwestycja, którą udało się Panu zrealizować? To niewątpliwie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Wąsosz Dolny oraz Wąsosz Górny, Budowa Remizy OSP wraz z Świetlicą Wiejską w miejscowości Wąsosz Górny oraz inwestycje rozpoczęte, a mianowicie Budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie, budowa  boiska typu Orlik w Zawadach czy  przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych. 

Najważniejsza inwestycja, której się nie udało zrealizować? Na razie takiej nie ma 

Co jest dla Pana najtrudniejsze w byciu włodarzem? Chyba nie ma czegoś takiego, wydaje mi się, że jest to to co zawsze chciałem robić i długo się do tego przygotowywałem. 

Jakiej rady udzieliłby Pan sobie jak 25-30 latkowi? Stawiać sobie cele, dążyć stopniowo i cierpliwie do ich realizacji. 

O kim myśli Pan, kiedy słyszysz słowo „Sukces”? Kuba Błaszczykowski, chłopak z Truskolas, osiągnął niebywały sukces sportowy, został kapitanem reprezentacji Polski, a przy tym pozostał człowiekiem otwartym i przyjaznym dla wszystkich. 

Gdyby mógł Pan ustawić gigantyczny bilbord, co chciałby Pan na nim napisać:? Szanujmy się. 

Które z Pana przekonań wydają się ludziom szalone? Nie mam takich przekonań.  Mam  racjonalne podejście do życia, kieruje się zdrowym rozsądkiem.    

Najlepszy zakup do 100 zł? Ostatni taki zakup to licznik do roweru. Jego wskazania dają naprawdę wiele radości. 

Gdyby uczył Pan  ósmoklasistów – jaką najcenniejszą lekcję przekazałby Pan młodzieży ? W tym co robimy trzeba umieć znaleźć równowagę. W przypadku młodzieży najważniejsze jest równowaga miedzy czasem poświęconym na naukę, a czasem wolnym. Jeśli zdołają to wypracować to proponuję im realizować swoje pasje, zawsze być sobą, nie ulegać wpływą innych ludzi. Spotykać się, rozmawiać, bawić bo na takie chwile w dorosłym życiu jest najmniej czasu, a  wspomnienia z  lat młodzieńczych są bezcenne. 

Kiedy nie może Pan w nocy spać…? Ze snem nie mam raczej problemu, dosyć intensywnie pracuje, aktywnie spędzam czas wolny, chociaż nie mam go zbyt wiele, także śpię raczej spokojnie. Jedynie problemy osób najbliższych zakłócają mi spokój, szczególnie wówczas kiedy nie można im zaradzić, ale na całe szczęście nie występują one zbyt często. 

Istnieją takie cytaty, które zapadają w pamięć, który z nich  jest dla Pana ważny? Albert Einstein powiedział „Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze” i tego powinniśmy się w życiu trzymać. 

Najczęściej darowana lub polecana książka? Król” Szczepana Twardocha. 

Polecany film , kanał na You Tube? Kanały na You Tube to raczej nie moje pokolenie. Natomiast film, który mógłby często oglądać i polecam każdemu to Pulp Fiction Quentina Tarantino oraz Forrest Gump Roberta Zemeckisa 

W wolnych chwilach…? Czas wolny poświęcam piłce nożnej, chętnie gram,  oglądam na żywo mecze Liswarty Popów,  zarówno  drużyny seniorskie jak  dziecięce i młodzieżowe. Często kibicuje też Rakowi Częstochowa. 

Kiedy Pan podejmuje ryzyko? Staram się to robić zawsze,  wówczas  korzyści z podejmowanego ryzyka  są największe. 

Pana dobrym nawykiem jest? Może nie nawyk, ale umiejętność i łatwość nawiązywania dobrych relacji z ludźmi.