1
2
previous arrow
next arrow

Droga w Brzezinach – konkretnie w Sachalinie – wyjdzie nieco drożej niż początkowo zakładano. Ale ta sytuacja dziś w zasadzie nie dziwi. Inwestycje wszędzie podrożały. Ważne, że samorząd zdecydował się dołożyć, by drogę dla mieszkańców jednak wykonać.

W przetargu, który gmina ogłosiła na przebudowę drogi w Brzezinach Sachalinie, złożono sześć ofert. Samorząd miał na to zadanie zagwarantowane dofinansowanie z puli na przebudowę dróg dojazdowych do pól – jak to nieco potocznie jest określane. Na przetargu sprawa się jednak nieco zatrzymała, bo – jak to dziś bywa niejednokrotnie – koszty przedstawione w ofertach przekroczyły wstępne założenia gminy, oparte na kosztorysach. Najtańszą ofertę, dodajmy, złożyła lokalna firma. Opiewała ona na kwotę 492 tysiące złotych.

W budżecie zaplanowano mniej. Aby więc móc jednak zająć się drogą i przeprowadzić jej przebudowę, samorząd gminny musiał zdecydować się na uzupełnienie środków finansowych – na przesunięcia w budżecie. Podczas sesji w październiku zagadnienie to ujęto w ramach proponowanych zmian. Konkretnie zapisano w dokumencie zwiększenie środków na realizację tej inwestycji o 52 tysiące złotych.

Należy zauważyć, że to mimo wszystko nieduża rozbieżność pomiędzy wstępnie założonymi kosztami, a tymi, które uzyskano w przetargu. W dzisiejszej sytuacji rynkowej przetargi pokazują czasem dużo większe rozbieżności między kosztorysami a realnymi cenami chwili obecnej. Decyzja o tym, by ofertę jednak przyjąć, po zwiększeniu środków budżetowych, jak najbardziej miała sens. Po podjęciu tej decyzji dokonano wyboru wyżej wspomnianej oferty. Mieszkańcy Brzezin Sachalina będą więc mogli cieszyć się z możliwości korzystania z przebudowanej drogi.