1
2
previous arrow
next arrow

Gmina Opatów przymierza się do budowy kanalizacji sanitarnej w Wilkowiecku. Sieć obejmie dużą część miejscowości. Inwestycja jest na etapie przetargu.

Gmina opatów stopniowo rozbudowuje sieć kanalizacyjną w kolejnych miejscowościach. Niedawno, z udziałem środków rządowych, możliwe było rozbudowanie możliwości gminnej oczyszczalni. To ważne, by do instalacji można było bezpiecznie wpiąć nowe odcinki sieci kanalizacyjnej – by zwiększona ilość ścieków mogła być skutecznie oczyszczone. Z większą oczyszczalnią gmina rozpoczęła też budowę dalszych fragmentów gminnej sieci sanitarnej. I teraz przychodzi czas na inwestycję tego rodzaju w Wilkowiecku.

– Mamy na to zadanie zapewnione dofinansowanie z programu rządowego Polski Ład – przypominał radnym podczas jednej z poprzednich sesji wójt Bogdan Sośniak.

Co do budowy kanalizacji – i fragmentu wodociągu przy okazji – zaplanowano rozstrzygnięcie przetargu na to zadanie po połowie grudnia, wyniki nie są więc jeszcze znane. Natomiast więcej można powiedzieć o zakresie inwestycji. Sieć kanalizacyjna ma być budowana od strony Opatowa (od ulicy Szkolnej), na ciągu ulic w kierunku Mokrej, z odcinkami na drogach poprzecznych wobec tej trasy. Ujmując to bardziej szczegółowo, sieć będzie budowana dla posesji przy ulicach: Chodakowskiego, Cmentarnej, Leszcze, Mikołaja z Wilkowiecka, 3 Maja i Młyńskiej. Na posesje będą poprowadzone przyłącza. Pofałdowany teren Wilkowiecka wymagać będzie wybudowania przepompowni – sieć będzie się składała częściowo z odcinków kanalizacji tłocznej. Przy okazji tej kanalizacyjnej inwestycji doprowadzona będzie woda pitna do posesji na ulicy szkolnej w Opatowie.

Z nowej kanalizacji skorzysta około 380 mieszkańców. Nitki kanalizacji grawitacyjnej będą tu mieć blisko 4,3 kilometra, a kanalizacji tłocznej – blisko 2,6 kilometra. Same przyłącza zsumują się w prawie 1,6 kilometra sieci. Jak doskonale widać – to potężne zadanie inwestycyjne.

W urzędzie gminy spodziewają się, że koszty, jakie uda się uzyskać w przetargu, mogą być wysokie. Nie jest przesądzone, że przekroczą zakładane kwoty – choć w ostatnim czasie takie sytuacje mają miejsce niemal w każdym przypadku we wszystkich gminach. O ile różnice nie są gigantyczne, szuka się jednak dodatkowych środków, by zadanie zrealizować. Jak to będzie wyglądało w gminie Opatów – nie jest to jeszcze przesądzone. Można trzymać kciuki.

Zakładając, że przetarg zakończy się pomyślnie, można się spodziewać, że całe zadanie zostanie wykonane do końca października 2024 roku. Długo – no ale zakres inwestycji jest spory, więc termin nie może dziwić. Najważniejsze, że znaczna część mieszkańców Wilkowiecka uzyska możliwość korzystania z tego dobrodziejstwa cywilizacji, jakim jest kanalizacja sanitarna.