1
2
previous arrow
next arrow

Gminny Dzień Edukacji Narodowej odbył się w tym roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei. Podczas tego wydarzenia zostały wręczone nagrody dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem przez przedstawicieli władzy życzeń dla Nauczycieli oraz Pracowników oświaty.

W uroczystości udział wzięli m. in. Senator RP p. Ryszard Majer, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Alicja Janowska, Wójt Gminy Tomasz Osiński, Zastępca Wójta Bogusław Głąb, Sekretarz Magdalena Kasprzak, Przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant oraz Radni Rady Gminy Wręczyca Wielka, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wicestarosta Zdzisława Kall, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Mateusz Wąsiński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej Agnieszka Brodziak.

Oficjalną część zakończyła akademia przygotowana przez niezwykle utalentowanych uczniów  z klasy IIa, IIb, III, Va oraz VI pod kierunkiem Alicji Nowak oraz Małgorzaty Zawady ze szkoły z Kalei. Dzieciaki zaprezentowały swoje talenty, za co zostały przez zgromadzonych gości nagrodzone ogromnymi brawami. 

Nagrody Wójta Gminy Wręczyca Wielka otrzymali zarówno nauczyciele szkół, jak i przedszkoli z naszej gminy. Nagrody wręczał Wójt Tomasz Osiński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Prubantem, Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Alicją Janowską oraz Dyrektorem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Mateuszem Wąsińskim. Wyróżnienia przyznano za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.