1
2
previous arrow
next arrow

Po wielu trudach i dopełnieniu niezliczonych formalności urzędowych rozpoczynają się prace budowlane związane z budową ujęcia wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Panki przy ulicy Dworcowej. 

Realizowana inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jakości i ciągłości dostaw wody uzdatnionej z przeznaczeniem spożywczym i socjalno-bytowym. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przedsięwzięcie dotyczy budowy stacji uzdatniania wody z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z zastosowaniem technologii ozonowania wód podziemnych z wykorzystaniem wykonanych wcześniej studni głębinowych oraz obiektami stacji w zabudowie modułowej. Planowane są do wykonania linie uzdatniania wody w technologii ozonowania o wydajności sumarycznej 24m3 na godzinę.

Do procesu uzdatniania wody zakłada się układ technologiczny wyposażony w innowacyjną technologię wykorzystującą ozon, czyli substancję uzdatniającą na różnych etapach technologicznych. Tym samym technologia oczyszczania wody będzie wykorzystywać procesy ekologiczne, do których w głównej mierze będzie wykorzystywane powietrze oraz energia elektryczna, bez dozowania związków chemicznych wspomagających utlenianie zanieczyszczeń. 

Łączna wartość zadania wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej wyceniona została na kwotę 3 119 993,00 zł. 

Planowany termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na koniec 2022 roku.