1
2
previous arrow
next arrow

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie dzieci mają możliwość korzystania z atrakcyjnej interaktywnej podłogi.

Profesjonalny zestaw interaktywnej podłogi oddano do dyspozycji uczniów placówki z Miedźna. Podłoga taka umożliwia korzystanie z ponad dwustu trzydziestu gier edukacyjnych i ogólnorozwojowych. Chyba nie trzeba dodawać, że taka forma zajęć jest dla dzieci niezwykle atrakcyjna.

 

Zakup FunFloor Premium był możliwy, bo szkoła uczestniczyła w programie Erasmus+. Od niedawna rozwiązanie to wspomaga naukę dzieci w różnym wieku. Pomaga w nauczaniu prostych czynności, w nauce liter, cyfr, nazw różnych obiektów czy choćby gatunków zwierząt. Pozwala też na stawianie uczniów przed całkiem skomplikowanymi zadaniami do rozwiązania. Co ważne, nawet to nie zniechęca. A zajęcia edukacyjne przeplatane grami zabawowymi sprawiają, że dzieci uczestniczą w nich z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem. Tak po prostu da się uczniów tego i owego skutecznie nauczyć – wcale przy tym nauką nie nużąc.

 

Interaktywna podłoga posiada najwięcej gier wspomagających naukę języka angielskiego. Dużo innych służy różnym aspektom edukacji. Niektóre są przede wszystkim zabawą. Pakiet pozwala między innymi na naukę kodowania, ekologii, na prowadzenie ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Nauczyciele szkoły w Miedźnie podkreślają, że podłoga interaktywna pomaga w rozwijaniu słuchania ze zrozumieniem, w koncentrowaniu uwagi, rozwoju spostrzegawczości wzrokowej oraz słuchowej, w koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, w orientacji przestrzennej. Rozwija też kompetencje społeczne, przygotowuje do pracy zespołowej, ćwiczy współdziałanie i współzawodnictwo oraz elementy sportowej rywalizacji.