1
2
previous arrow
next arrow

Dnia 07 listopada br. Wykonawca zadania pod nazwą: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Panki zgłosił do Urzędu Gminy zakończenie prac i gotowość do odbioru końcowego. W oparciu o założenia projektowe stare, sodowe lampy oświetleniowe w ilości 573 sztuk zostały zastąpione nowymi, energooszczędnymi oprawami typu LED. Dzięki zrealizowaniu zadania w najbliższym czasie planowane jest osiągnięcie efektu ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną do zasilania oświetlenia ulicznego oraz zredukowanie ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. 

Zgodnie z opracowanym na etapie projektowania audytem efektywności energetycznej dotychczasowe zużycie energii elektrycznej wynosiło ok. 390 tys. kWh na rok, co po wykonaniu modernizacji w oparciu o przeprowadzone obliczenia projektowe daje możliwość zmniejszenia tej wartości do 95 tys. kWh na rok, pozwalającą osiągnąć Gminie całkowitą oszczędność energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na poziomie ok. 75%.

Łączny koszt realizacji robót montażowych wyniósł  669 520,00 zł i jest współfinansowany
z środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.