1
2
previous arrow
next arrow

Biblioteki publiczne w społecznościach wiejskich często są jedynymi placówkami bezpłatnego dostępu do kultury, otwartymi i przyjaznymi dla wszystkich obywateli bez względu na narodowość, wiek, płeć czy status społeczny. Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach w dwóch poprzednich latach (2020-2021) według agregatowego indeksu aktywności wyliczanego na podstawie danych GUS przez Bibliotekę Śląską zajęła pierwsze miejsce pośród bibliotek powiatu kłobuckiego. Mogła się pochwalić największą liczbą czytelników na etat przeliczeniowy zatrudnionych w niej pracowników.

Cechą współczesnych bibliotek jest  zróżnicowanie podejmowanych zadań na wielu płaszczyznach. Większość działań podejmowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pankach skierowanych jest dla dzieci i młodzieży. 

W ciągu ostatnich lat grupa dzieci w wieku od 3 do 6 lat zapisanych do biblioteki zwiększyła się dzięki udziałowi placówki w kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” realizowanej we współpracy z Instytutem Książki. 

Serdecznie zapraszamy rodziców do biblioteki w celu założenia swoim dzieciom konta bibliotecznego i odebrania Wyprawki w skład, której wchodzi dostosowana pod względem treści i formy do potrzeb dzieci książeczka, poradnik dla rodziców oraz Karta Małego Czytelnika. Młodzi odkrywcy książek po dziesięciu wizytach w bibliotece i zebraniu naklejek mogą liczyć na uhonorowanie ich zainteresowań czytelniczych imiennym dyplomem.

W tegorocznej odsłonie skorzystały również dzieci z Ukrainy odbierając książeczki wydane w ich języku. Na stronie internetowej poświęconej akcji można przeczytać takie słowa: „Projekt „Mała książka – wielki człowiek” nie mógłby rosnąć w siłę bez zaangażowania tysięcy bibliotekarzy – ambasadorów naszej akcji, którzy każdego dnia rozbudzają w dzieciach miłość do książek i zapraszają je do niezwykłego świata literatury.

 Obecnie młodzież w „pankowskiej” bibliotece jest szkolona na zajęciach realizowanych w ramach projektu „Cyfrowi eksperci w podregionie częstochowskim” realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zachęcamy do samodzielnego eksplorowania zbiorów GBP w Pankach . Katalog on-line jest opracowany w programie Libra i dostępny w internecie. Znacznie ułatwia wyszukiwanie pozycji książkowych bez ruszania się z domu jak również sprzyja rozwijaniu kontaktów biblioteki z użytkownikami.