1
2
previous arrow
next arrow

Grono ważnych gości odwiedziło 12 grudnia Szkołę Podstawową w Iwanowicach Dużych. Był ku temu powód. W placówce oficjalnie otwarto nową Zieloną Pracownię.

Pewnie wielu już zetknęło się z Zielonymi Pracowniami i wie, czym są. Kto jednak trochę się zagapił, temu napiszemy pokrótce, że są to nowocześnie urządzone szkolne pracownie z odpowiednim wyposażeniem, które służą do nauki przedmiotów przyrodniczych. Zgromadzony w nich sprzęt pomaga poszerzać wiedzę i rozwijać zainteresowania. Lekcje w takim miejscu, dzięki takim nowoczesnym i zróżnicowanym pomocom naukowym są znacznie ciekawsze. Kto uczył się dawniej i pamięta lekcje w klasach, gdzie były w zasadzie tylko ławki i tablica – ma czego zazdrościć młodemu pokoleniu.

Zielone pracownie nie biorą się znikąd. Bo oczywiście nowocześnie urządzona klasa i sprzęt, który się w niej znajduje wymagają nakładów finansowych. Tu z pomocą przychodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Instytucja ta regularnie prowadzi kolejne edycje konkursu „Zielona Pracownia”, w ramach którego szkoły mają szansę pozyskać środki właśnie na urządzenie takiej nowoczesnej klasy. Uczenie tutaj potem biologii, geografii, chemii, fizyki – ba, wszelkich przedmiotów powiązanych z przyrodą – to przyjemność dla nauczycieli i atrakcja dla uczniów. Wystarczy tylko skorzystać z szerokiej gamy możliwości. Dla uczniów to szansa na rozbudzenie zainteresowań, które potem mogą się przerodzić w zawodowe pasje. Dla instytucji finansującej, która troszczy się o ochronę środowiska, to też okazja, by ważne tematy ekologiczne podsuwać uczniom już w szkole i by pomagać nauczycielom, by czynili to skutecznie.

Zaangażowanie instytucji wojewódzkich przyczyniło się do tego, że na otwarcie pracowni w Iwanowicach Dużych przybyli ważni goście z Katowic: prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, a wraz z nim – wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. W ceremonii wzięli też udział najważniejsi miejscowi oficjele. Przybył więc wójt Bogdan Sośniak i reprezentujący radę gminy Mirosław Szewczuk i Henryk Sendal oraz sołtys Iwanowic Andrzej Schön. Wraz z gośćmi była Dorota Knysak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych. Rodziców reprezentowała Monika Sosnowska. Nową klasę poświęcił ks. Mariusz Łydżba – proboszcz Parafii św. Wojciecha w Iwanowicach Dużych. Na uroczystość przyjechali do Iwanowic także przedstawiciele innych szkół w gminie Opatów. Teraz klasa należy już do uczniów. Są spore szanse, że ktoś z nich w przyszłości będzie wspominał, że jego zawodowe zainteresowania zaczęły się właśnie w świetnie urządzonej i wyposażonej pracowni w szkole w Iwanowicach. Tego im w każdym razie życzymy.