1
2
previous arrow
next arrow

Funkcję Dyrektora w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej Wójt Gminy Tomasz Osiński powierzył Pani Agnieszce Brodziak. Od 1 września br. nowa Pani Dyrektor oficjalnie rozpoczęła pracę w ośrodku.

Agnieszka Brodziak – wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej,  mieszkanka naszej gminy. Od lat jest zaangażowana w działalność kulturalną. Prowadzi koło teatralno-recytatorskie dla młodzieży, współtworzyła również grupę teatralną dorosłych „Teatr Wręcz” i stworzyła grupę teatralną „Teatr po godzinach”, zespoły te na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i innych instytucji wystawiły wiele spektakli. Powołała do życia gminny chór „Con Amore”, który osiągnął już wiele sukcesów w konkursach muzycznych reprezentując gminę w całym regionie oraz kraju.

Nowej Pani Dyrektor życzymy powodzenia!