1
2
previous arrow
next arrow

Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Przystajń uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 w wysokości 95% w związku z Lokalnym Planem Rewitalizacji. Pieniądze zostały przeznaczone na rozbudowę i adaptację budynku przy ul. Częstochowskiej 2, który przyczyni się do rozwoju gminy i uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych dla mieszkańców. Jako wykonawcę robót wybrano  Firmę Dekor – Marek Lipiński z Przystajni. 

 

W ramach zakresu prac zostały zrealizowane między innymi: roboty murowe i dach, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż wewnętrznych instalacji. Budynek został również umeblowany i wyposażony w urządzenia multimedialne, co pozwoliło na zakończenie prac i oddanie inwestycji do użytku mieszkańców. 

 

Finalnie, dzięki całej inwestycji powstał nowoczesny budynek oferujący 3 sale zajęciowe, salę konferencyjną , pokój biurowy, aneks kuchenny, szatnię oraz 3 toalety. Stworzone zostało więc wspaniałe miejsce, które umożliwi przeprowadzanie zajęć dodatkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także organizację konferencji i szkoleń. 

 

W ramach równolegle prowadzonego projektu „Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni” uporządkowano również teren przed budynkiem oraz nasadzono nowe krzewy i cebulki wiosennych kwiatów, czego efekty będzie można podziwiać już za kilka miesięcy. W sąsiedztwie stanęła także nowa „zielona ławka” umożliwiająca ładowanie telefonów komórkowych oraz udostępniająca narzędzia, dzięki którym można dokonać drobnych napraw rowerów. Ławka została sfinansowana ze środków LGD Zielony Wierzchołek Śląska i jest to już druga taka ławka w naszej gminie. Pierwsza od roku funkcjonuje na Placu Piłsudskiego w Przystajni i codziennie użytkowana jest przez zadowolonych mieszkańców.