1
2
previous arrow
next arrow

„WzMOCnij swoje otoczenie” to program grantowy, dzięki któremu różne instytucje i organizacje mogą uzyskać środki na szereg pożytecznych projektów i zamiarów. W obecnej, czwartej już jego edycji wśród beneficjentów znaleźli się także strażacy z gminy Przystajń.

Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Stanach w tegorocznej odsłonie programu „WzMOCnij swoje otoczenie” uzyskała od organizatora – Polskich Sieci Elektroenergetycznych – grant, dzięki któremu możliwy stał się zakup ubrań specjalistycznych oraz węży strażackich. Cały ten praktyczny sprzęt będzie używany przez strażaków w ich nieprzerwanej służbie na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej i jej mienia.

Beneficjentem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest też Ochotnicza Straż Pożarna Wrzosy-Brzeziny. Tu wybrano inny sprzęt i uzyskano na jego zakup grant. Uzupełnieniem możliwości jednostki będzie teraz defibrylator oraz narzędzia dielektryczne, dzięki którym strażacy będą mogli bezpiecznie uczestniczyć w akcjach.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” zapewnił już różnego rodzaju wsparcie wielu podmiotom w naszym powiecie. Realizowany jest przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne z myślą o samorządach i ich jednostkach – jak choćby przedszkola, szkoły, biblioteki czy też ośrodki pomocy społecznej. Ale beneficjentami równie dobrze mogą być organizacje pozarządowe, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu. Bierze się tu pod uwagę osiem ważnych obszarów działania: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Szerokie kryteria? Owszem, szerokie. Stąd i rosnąca liczba beneficjentów i sporo przykładów „wzmocnionego otoczenia”.