1
2
previous arrow
next arrow

Dzięki możliwości skorzystania z grantu w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie kłobucka szkoła wyposaży nowocześnie jedną ze swoich pracowni.

Okazję do satysfakcji mają uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Kłobucku. To – dodajmy – placówka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na przedmieściach Kłobucka (Smugi).

Szkoła skwapliwie skorzystała z możliwości zgłoszenia się do IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. I zgłoszenie to okazało się skuteczne – to znaczy przyniosło możliwość skorzystania z grantu. Środki te w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” przyznawane są przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Można je przeznaczyć na różne cele. W Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Kłobucku będzie to pracownia matematyczno-fizyczna na wysokim poziomie. Po realizacji projektu dzieci będą mogły się uczyć w świetnie wyposażonej pracowni, a nauczyciele będą mieli pod ręką przydatne narzędzia, by uczynić naukę jeszcze ciekawszą i jeszcze bardziej skuteczną.

Z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” korzystają różne podmioty: szkoły, bilioteki, straże pożarne, różne organizacje pozarządowe. Zakres możliwości jest tu spory. Ważne, aby zmiany, które przy pomocy grantu zostaną wprowadzone, były długotrwałe i służyły takim celom, jak rozwój aktywności fizycznej, poprawa bezpieczeństwa, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie. Dodatkowo dopuszcza się też szereg innych inicjatyw, nie mieszczących się w wymienionych obszarach, ale pasujących do idei i celów całego ogólnopolskiego programu.