1
2
previous arrow
next arrow

Choć w praktyce nieco może się różnić procentowy udział dofinansowania w ogólnych kosztach wycieczek szkolnych, to i tak warto korzystać z ministerialnego programu. W gminie Przystajń podczas sesji rozmawiano o szczegółach i o tym, że zaplanowano wycieczki krajoznawcze dla uczniów z tutejszych szkół.


W październiku gmina Przystajń podpisała porozumienie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Chodzi tu o dofinansowanie do wycieczek szkolnych. W przypadku gminy to kwota 40 tysięcy złotych. Poprzez gminę dołożone zostanie do tej dotacji nieco ponad 22 tysiące złotych – część kosztów ponoszą też rodzice dzieci. W efekcie uda się zorganizować pięć wycieczek krajoznawczych dla uczniów. Zarówno tych ze szkoły w Przystajni, jak i tych ze szkoły w Borze Zajacińskim. Dokąd to będą wycieczki? Możliwe cele wyjazdów wskazuje MEN, który cały ten projekt prowadzi. Cel jest dość jasny i zawarty w nazwie programu. Chodzi o to, by dzieci mogły poznawać swój własny kraj i jego najcenniejsze miejsca nie tylko za pośrednictwem ekranu, ale na żywo. Efektywność edukowania w taki sposób jest nieporównywalnie większa, a przy okazji realizuje się szereg innych celów istotnych w zakresie oświaty.

Podczas sesji postawiono w Przystajni nieco pytań dotyczących programu „Poznaj Polskę”. Zwłaszcza w zakresie zasad jego finansowania. Samorządowcy zetknęli się wcześniej z informacją o dofinansowaniu w wysokości 80 procent kosztów wycieczki. W praktyce kryteria są nieco bardziej złożone. To znaczy faktycznie przewidziany jest taki rozdział kosztów, w którym 80 procent kosztów pokrywa dotacja państwowa, ale jednocześnie dofinansowanie do wycieczki nie może przekraczać 15 albo 10 albo 5 tysięcy złotych – w przypadku wycieczek odpowiednio 3- albo 2- albo 1-dniowych. W tej sytuacji może się zdarzyć, że w praktyce wkład własny przekroczy 20 procent, by wraz z dotacją możliwe było sfinansowanie takiej wycieczki. Takie realne ceny dotyczą też wyjazdów przewidzianych dla uczniów z gminy Przystajń. Inny warunek, to ograniczenie kosztu jednodniowego wyżywienia i noclegu, w przeliczeniu na jednego ucznia, do kwoty 50 złotych. O to również może wpływać na faktyczny procentowy udział wkładu własnego i dotacji do wycieczki.

Oczywiście tak czy inaczej dofinansowanie umożliwia znacznie tańsze pojechanie na tego rodzaju wycieczkę. Celowość udziału w programie i wysyłanie dzieci na takie wyjazdy, w istotnej części opłacane przez państwo, nie ulega wątpliwości. Korzystają z tego także różne szkoły w gminach powiatu kłobuckiego.